אבטחת המידע ב-cover מה ששלך, שלך!

מערך האבטחה שלנו נועד להבטיח את הפרטיות שלך ואת סודיות המידע שלך. הוא כולל מספר שכבות הצפנה של נתונים, הטמעת אמצעי אבטחה, מידור ושמירה על חיסיון המידע ועדכון מערכות באופן שוטף.

מערך האבטחה שלנו נועד להבטיח את הפרטיות שלך ואת סודיות המידע שלך. הוא כולל מספר שכבות הצפנה של נתונים, הטמעת אמצעי אבטחה, מידור ושמירה על חיסיון המידע ועדכון מערכות באופן שוטף.

אנחנו ב-cover לא נמסור את המידע שלך לצד שלישי ולא נבצע פעולות בחשבון בשמך.

האמצעים שאנחנו נוקטים לשמירה על המידע שלך:
  • מצפינים ושומרים את הנתונים על תשתיות אמזון המאובטחים בעולם

  • מגינים על תקשורת הנתונים בזמן צפייה בנתונים האישיים

  • רשומים כמאגר בפיקוח הרשות להגנת הפרטיות של משרד המשפטים

  • משתמשים בזיהוי כפול בזמן החלפת הרשמה והחלפת סיסמה

  • דואגים לנתק את המשתמשים באופן יזום אם לא ביצעו פעולות

אנחנו פה כדי לוודא שתקבלו את המקסימום מהכיסויים שלכם כבר מהיום ולאורך שנים, עם שילוב של שירות אנושי, כלים דיגיטליים ועלויות מפתיעות